XXIII. Fejezet - A négyes akkord (sus4)

2013. október 7. 11:07

Azt a hangzatot, amely alaphang, kvart és kvint hangközökből épül, négyes akkordnak nevezzük. Mivel az ilyen hangzatból hiányzik a terc hangköz, sem Dúr sem moll akkordnak nem nevezhető. Annak eldöntésére, hogy mégis milyen szerepet tölt be ez a hangzat egy adott hangnemen belül, mindig tisztáznunk kell az akkord alaphangjának helyzetét a hangnemet meghatározó alaphanghoz (tonika) képest, mivel a négyes akkordot leggyakrabban az a Dúr vagy moll akkord követi melynek alaphangja megegyezik a lefogott négyes akkordéval.

Instrument Reklám ©2019 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.