Gitár Kézikönyv - elméleti és gyakorlati alapismeretek

2020. május 6. 12:21

Hamarosan elérhetővé válik a Gitár Kézikönyv 2020-as felújított kiadása. Tovább a belső tartalomhoz...


Andrásik Remo

GITÁR Kézikönyv

Elméleti és gyakorlati alapismeretek

 

Kiadja: Instrument Reklám Bt.

1148 Budapest, Miskolci u. 9. fsz/1.

www.instrumentweb.hu

instrument@instrumentweb.hu

Tel.: 06-30-966-5142

ISBN: 963 03 6280 5


HAMAROSAN ELÉRHETŐ!

ELŐSZÓ

A Gitár Kézikönyv megszületését – bár tudom, hogy nem hangzik jól – a saját lustaságom inspirálta. A megírása előtti években rengeteg tanítvánnyal dolgoztam egyszerre, s így csakhamar szükségszerűvé vált, hogy egy mindig kéznél levő formátumban gyűjtsem össze mindazt, amit heti 35-40 órában minden nap újra és újra füzetkbe kellett leírnom.

Fontos látni, hogy ez nem akadémiai kiadvány, nem is összhangzattan tankönyv és legfőképp nem egy „mindent (is) tudó, megmondó” gyűjtemény.

1990 óta foglalkozom gitározás tanításával, melynek eredményeként mára ezres nagyságrendben mérhető azon fiatalok és kevésbé fiatalok száma, akikkel együtt dolgoztam. A könyv ennek a tanítási gyakorlatnak a segéd- vagy háttéranyaga. Elsősorban a saját életem megkönnyítése céljából született 1999-ben, s idővel mások, sőt egyre többen használni – néhányan szeretni, majd ajánlani – kezdték. Mivel egyéb ehhez hasonló összegző kiadvány ebben az időben, ebben a témakörben egyáltalán nem volt hazánkban, így a 2000-es évek elején – talán nem túlzó kijelenteni, hogy – nagy sikernek örvendett. Az első 6-8 évben rendszeresen javítgattam, frissítettem az újranyomott kiadásokat a tanítványaim és a legkülönbözőbb felhasználók visszajelzései alapján. Egyszerűsítettem a definíciókat és számos új ábrával és gyakorlat leírásával bővítettem évről-évre. Majd 2009 körül valami történt. Az internet aktív használatának elterjedésével a könyv tartalma önálló – tőlem teljesen független – életre kelt. Részleteiben és teljes egészében is letölthetővé tették. Elkezdték magyarázni, majd egyre többször félremagyarázni, s így számomra nem maradt más út, mint az elengedés. Természetesen a tanítványaim körében továbbra is az eredeti rendeltetése szerint használtam és a háttérben igyekeztem igazodni, és a könyv tartalmát is igazítani a rohamosan változó generációk szövegértési és manuális képességeihez, de az azóta eltelt nagyjából tíz év eredményeit többé nem publikáltam. Mostanra azonban igen számottevő mennyiségű újrafogalmazott (reményeim szerint érthetőbbé egyszerűsített) definíció és szintén nagy mennyiségű új magyarázó ábra, táblázat gyűlt össze ahhoz, hogy összességükben jelentősen megkönnyítsék a tanulni vágyók dolgát. Másrészt pedig már elegendő idő telt el ahhoz is, hogy az előd morzsáit az internetező közönség alaposan szétszórja a virtuális térben. Így elérkezettnek látom az idejét annak, hogy a Gitár Kézikönyv 2020-as aktualizált verziója napvilágot lásson.

Fontosnak tartom, hogy mindenki tudatában legyen annak a ténynek, hogy egy könyvből – ez alól e könyv sem kivétel – alapvetően nem lehet megtanulni gitározni. Elengedhetetlen egy tanár, egy vezető, aki magyarázataival, útmutatásaival és hozzáadott tudásával, gyakorlati tapasztalatával ezt, vagy más tananyagokat kiinduló pontként felhasználva személyre szabja a tanulás ívét, annak intenzitását és közben kontrollálja a teljes folyamatot, valamint inspirálja – sőt ha kell „húzza-vonja” – a tanítványát, hogy az célba érjen.

Szintén fontos, hogy a könyvben található egyes fejezetekben leírt magyarázó szakaszok meg sem közelítik egy személyes órán az akció-reakció elve alapján perszonalizált magyarázatokban rejlő lehetőségeket. Azok pontos összefoglalása és szakszerű leírása egyrészt irtózatos terjedelmű, másrészt az írásosság határait erősen feszegető vállalkozás lenne, melynek gyakorlati eredményessége véleményem szerint meg is kérdőjelezhető. Ugyanígy a leírt gyakorlatok esetében is csak a tapasztalataim szerint leggyakrabban hasznosnak bizonyuló példák kerültek lejegyzésre, melyek szintén csak töredékei a rendelkezésre álló és egyéni fejlesztésre használható meglévő gyakorlati tananyagnak.

Ezzel együtt a saját tapasztalatom szerint a könyv teljes anyaga másfél-két év alatt elsajátítható abban az esetben, ha a tanuló heti egy órán részt vesz, majd az óra anyagát a következő heti óráig legalább napi egy órában gyakorolja. Természetesen a tudásanyag növekedésével – nagyjából az első év végétől – előfordulhat, hogy a napi egy óra gyakorlás már nem lesz elegendő a fejlődéshez.

Azt is meg lehet határozni, hogy milyen minőségű és milyen nagyságrendű tudást ad ez a tananyag. Aki lelkiismeretesen végighalad az órákon és a gyakorlásra is rászánja az időt, az teljes egészében át fogja látni az alapvető zeneelméleti összefüggéseket és a továbbiakban semmilyen meglepetés nem érheti majd a gitározás gyakorlatával kapcsolatban sem. Pontosan tisztába lesz azzal, hogy mely területek az erősségei és mely területeket kell fejlesztenie. Félreértés ne essék... két év hangszeres játék nem elegendő ahhoz, hogy valaki professzionális zenész legyen, de ahhoz elegendő, hogy pontosan lássa milyen és mekkora út áll még előtte. Ahhoz is elegendő, hogy műfajilag elköteleződjön, vagy épp műfajfüggetlenül technokrata irányban induljon el. Meg lesz a tudása ahhoz, hogy képes legyen kiválasztani a továbbfejlődésének irányát, vagy irányait. Ahhoz is, hogy tudatosan és nem véletlenszerűen újabb tanárokat, iskolát, vagy tanfolyamot válasszon magának, és bőségesen elegendő ahhoz, hogy zenekart alapítson, vagy beszálljon egy már létező zenekarba.

Szintén nagyon fontos megértenünk azt az alapvetést, hogy a tanulás és a tudásszintek felől vizsgálva csak kétféle zenész létezik: a kezdő és a haladó. Harmadik kategória tulajdonképpen nincs is, mivel a zene egy organikusan fejlődő és állandóan változó létezési tér, amelyben egy zenésznek gyakorlatilag végtelenek a fejlődési lehetőségei, vagy legalábbis jelentősen nagyobb a kínálkozó perspektíva, mint amennyi egy emberöltőbe belefér. Az hogy valaki kezdő, vagy haladó és az, hogy a haladó státusz mely szintjén tart, pusztán attól függ, hogy mennyi időt és milyen energiaráfordítással töltött el ebben a létezési térben. A többi már csak rajtunk múlik.

Vágjunk is bele!   

Instrument Reklám ©2021 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.