XII. Gitáros Szótár

2013. október 1. 08:23

Felsorolunk néhány fontosabb szakkifejezést...

ADSR görbe
Számos szintetizátor, sampler és elektronikus hangszer alkotóeleme. Leginkább az adott hangszer hangerejének időbeni változását írja le. Négy szakaszból áll: Attack (A=felfutás), Decay (D=visszaesés), Sustain (S=kitartás), Release (R=lecsengés)

Egy tipikus ADSR burkológörbe:

Algoritmus
Egy feladat elvégzésére létrehozott eljárások sorozata. A zenei világban a hangon végzett effekt műveletek egymás utáni végrehajtását jelentik. (pl. egy Reverb algoritmus tartalmazhat egy közvetlen hangot, egy rövid késleltetésű hangot és egy hosszan elnyúló utózengést. Ezek arányát lehet állítani és később visszahívhatóan tárolni, mint egy algoritmust.)

Amp Control
Bizonyos multi-effektekben megtalálható csatlakozó, melyen keresztül a gitárerősítők csatornája kapcsolható. Célja, hogy ne kelljen egy különálló lábkapcsolót használni az erősítő csatorna-váltására, hanem ez magából a multi-effektből elvégezhető legyen.

Amplitúdó
A hangfrekvenciás jel nagysága. Általános ér­te­lem­ben a rezgés csúcsainak egymástól való távolsága. Audió jel esetén hangerő szinonimájaként is értelmezik.

Analóg
Az analóg jelek a természetben előforduló hangok elektromos átalakításakor és rögzítésekor jönnek létre, mégpedig a – rögzítő készüléktől függő – legkisebb és legnagyobb feszültség érték közti tartományban. A jel nagysága folyamatosan követi a hangnyomás értékét és bármilyen szintet felvehet a szélső értékek közt. Az analóg jel alternatívája a digitális, ahol csak 0 és max. értéket vehet fel a vezérlő és rögzített jel is.

Analóg-digitális (A/D) konverter
Egy olyan berendezés, amely egy analóg hangforrás (például: elektromos gitár) jeleit alakítja digitális információvá, amely eltárolásra vagy felhasználásra kerülhet egy mintavevőben, digitális jel-feldolgozóban vagy egy digitális rögzítő berendezésben.

Attack
Az ADSR görbe része. A hang felfutása. Azt az időt jelenti, ami a hang megszólalásától annak teljes hangereje eléréséig tart. Ezen alapul a Slow Gear effekt, ami a hang megpengetésétől fokozatosan emeli a hangerőt a maximum értékre, olyan hatást keltve mintha a hangerő potenciométerrel úsztatnánk be a hangot.

Bank
• Hangszínek egy adott csoportjának gyűjtőhelye.
• Azonos jellegű elemek halmaza, pl. szűrő bank (szűrők olyan készlete, amelynek elemei együttesen szolgálnak a jel feldolgozására).

Bass
A gitárerősítőkön ezzel a potenciométerrel szabályozhatjuk a basszus frekvencia tartományt. Hangszínszabályzó.

Bit
A digitális információ lehető legkisebb alkotóeleme, számszerűen 1 vagy 0 lehet. A digitális hang legkisebb egységét ún. word-ök (bitsorozatok) alkotják, amelyek általában 12, 16 vagy 24 bit hosszúságúak (ezt hívjuk felbontásnak). A felbontáshoz hozzáadott minden egyes bit elméletileg +6 dB-es javulást eredményez a jel/zaj viszony terén.

Boost
A jelszint valamilyen módon történő megnövelése. Legtöbbször szóló-kiemelésnél használjuk.

BPM (Beats Per Minute)
Jelentése ütés per perc. A tempó hétköznapi mértéke.

Break-up
Nagyon finom, enyhe torzítás. Egy tiszta hangzás leírására használjuk, amikor nem teljesen tiszta a „tiszta” hang, hanem kissé torz, kihajtott.

Bypass
Ez a kifejezés arra utal, amikor egy effekt berendezés effektjeit kikerüli a gitárhang és valamilyen formában, többé-kevésbé változatlanul a kimenetre továbbítódik. Lásd még „True Bypass”.

Byte
Egy 8 bitből álló bitsorozat, a MIDI kapcsolatokban használt parancsok 128 bitből állnak, mivel tartalmaznak egy nyitó (Start) és egy záró (Stop) byte-ot és közöttük több byte-ot az információ hordozására.

Chorus
A jelfeldolgozás, effektezés egy típusa. Chorus effekt esetén a jel – egy időben eltolt vagy elhangolt – másolata összekeverésre kerül az eredeti jellel. A keverés megváltoztatja a felhangok arányát és fázis viszonyait és így egy vastagabb, mozgalmasabb hangzást hoz létre.

Clean
Tiszta, effektezéstől-mentes hang (gitárhang)

Control Change (CC)
A MIDI-s hangmodulok, effekt berendezések megszólaltatását szabályozó üzenetek közé tartoznak a Control Change parancsok. Ezek üzenetek vezérlő paraméterek. Az üzenet első karaktere határozza meg az üzenet funkcióját: például CC1 a moduláció, CC7 a hangerő, CC10 a panoráma, CC11 az Expression, CC64 a Hold; míg a további adatok a vezérlés paraméterét adják pl.: CC7-24 a 24/128 értékű hangerőt jelenti.

Crunch
Enyhén torzított, karcos gitárhangzás, mely amellett, hogy már torz, elég konkrét ahhoz, hogy akár akkordokat is megszólaltassunk vele.

COSM (Composite Object Sound Modeling)
Köztudott, hogy amikor egy hangszer megszólal, a hang számos tárgy és eszköz közvetítésével jut el az emberi fülhöz. A Roland által kifejlesztett COSM jelfeldolgozási módszer lehetővé teszi a valóság élethű reprodukálását elektronikus úton, így mind a már létező hangzások tökéletes lemásolására, mind pedig eddig még soha nem hallott hangok előállítására alkalmas.

A COSM eljárás alkalmazásának segítségével például, hogy egy gitárerősítő modellezésénél, ne csak a végső hangzást modellezzék, hanem a modellezett erősítő egyes jellegzetességeit is. Például egy Fender Twin Reverb erősítőn, ha letekerjük 0-ra az összes hangszínt, akkor az erősítő nem fog megszólalni. A BOSS GT-8 Clean Twin Preamp modelljében ugyanez a helyzet.

Cutaway
A gitár testén található kivágás. Célja, hogy a nyak felsőbb lágéjában található hangok is könnyebben elérhetők legyenek.

dB (decibel)
Egy elektromos jel teljesítményének a viszonyítási alaphoz képesti logaritmikusan kifejezett aránya.

Decay
Az ADSR görbe része. Leírja, hogy a jel mennyi idő alatt esik a Sustain szintjére a kezdeti csúcs után.

Delay (késleltetés)
Egy effekt processzor amelyet Flanger-re, duplázásra és visszhangra is használunk, s amely a bemenetét meghatározott időre visszatartja mielőbb továbbengedné a kimenet vagy egy másik, visszhangot generáló algoritmus felé.

Digitális
A digitális zenei berendezések mikroprocesszorok segítségével tárolják, hívják elől és manipulálják a hanggal kapcsolatos információkat számok formájában és finom lépésekre bontják a folyamatos értékváltozásokat (mint amplitudó és hangmagasság).

Digitál-analóg (D/A) konverter
Egy olyan berendezés, amely egy digitális audió berendezésből származó mintaszeleteket keverőbe vagy erősítőbe küldhető elektromos impulzusokká alakítja át. Minden digitális szintetizátor, sampler vagy effektprocesszor tartalmaz D/A konvertereket.

Dreadnought
Akusztikus gitár testforma. Ez az abszolút klasszikus értelemben vett western gitár alakra utal. Főleg akkord kíséretekre használják. Lásd még Grand Auditorium és Jumbo.

Dry
Effekt nélküli, úgynevezett „száraz” hang. Ellentéte a Wet, amely kifejezés az effektezett hangra utal.

DSP (Digital Signal Processing = digitális jelfeldolgozás)
Nyersen fogalmazva, az összes hangváltoztatás, amely egy digitális audió berendezésben megy végbe. Azok a változások, amelyek nem csak bizonyos hullámforma részek másolásából vagy ismétléséből állnak mind egy DSP-n keresztül jönnek létre. Egy digitális zengető tipikusan egy DSP berendezés.

Echo (visszhang)
Egy hang diszkrét ismétlődése, ellentétben a zengetéssel, ami szorosan helyezett ismétlődések sorozata s így egy elmosott térhatást kelt.

Editálás
Magyarul szerkesztés. Az angol „edit” (szerkeszt) kifejezés magyaros ragozásából keletkezett, nyelvészetileg rendkívül csúnya, azonban a hazai „zeneiparban” annál gyakrabban használatos szófordulat. Példa: Két pesti gitáros beszélget: „- Hallgasd meg ezt a faja grándzsos szaandot.” Mire a másik: „Vágom, ja, de azér’ lehetne presenszesebb, Editálj még rajta.”

Effect
Eredmény, hatály, hatás, kihatás, következmény, értelem, összhatás

Effektus
Hanghatás

Effect Chain
Effekt láncolat. A multi-effektekben az egy adott Patch-ben egyszerre alkalmazott effektek sorrendje. Vagyis, melyik effekt melyik után legyen kötve.

Effect Loop
Effekt hurok. Gitárerősítőkön és multi-effekteken egyaránt megtalálható. Általában Send és Return csatlakozókból áll, melyek lehetővé teszik egy külső effekt, vagy előerősítő „behurkolását” az adott rendszerbe.

Előfok, vagy előerősítő (PreAmp)
Egy olyan elektronikus erősítő, mely egy másik erősítő elé kötve egy elektronikus jelet készít elő a tovább-erősítésre, vagy processzálásra. Gitáros szem­mel nézve a gitár jelének előerősítésére szolgáló egy­ség. Ezen találhatók a hangszínszabályzók is.

Equalizer
Kiegyenlítő, előre meghatározott hangtartományok (mély, közép, magas) emelésére, vágására használt effekt.

Expression pedál
Címezhető pedál. Multi-effekteknél gyakran előforduló fogalom. Nem csak hangerő szabályzására alkalmas, hanem különböző effekt paramétereket címezhetünk rá.

Fade In
A hang fokozatos hangosítása, „felúsztatása”, a nul­la értékről az általunk beállított hangerő értékre. (Fel­han­go­so­dás)

Fade Out
A hangerő fokozatos csökkentése, egészen a nulla szint (lehalkított néma állapot) eléréséig. (Lehalkulás)

Fast
Gyors

Feedback
Visszacsatolás. Eljárás, amelynek során valamely jelalakító egység kimenetét visszakötik a bemenetére.

Frekvencia
Rezgésszám, mértékegysége a Hertz (Hz)

Gain
Egy jel erősítésének vagy csökkentésének mértéke.

Grand Auditorium
Akusztikus gitár testforma. A Jumbo méretnél kisebb, ahhoz alakban nagyon hasonló forma. Szó­lisz­ti­kus játékra kiváló. Lásd még Dreadnought és Jumbo.

Hard Disk Recording
A nem szalagos hangrögzítési eljárások számítógépre vagy erre a célra fejlesztett hardverre (hard disk recorderre) alapuló módja. A hang digitálisan kerül tárolásra a beépített, nagykapacitású merevlemez-egységen.

Harmónikus hang
Felhang „üveghang”. Frekvenciája az alaphangénak egész számú többszöröse.

Hertz (Hz)
Frekvencia mérési egység. Egy Hz egyenlő egy ciklus per másodperccel. Az emberi hallás frekvenciatartománya 20Hz-től 20.000Hz-ig terjed. (1.000 Hz = 1 kHz)

High
A gitárerősítőkön ezzel a potenciométerrel szabályozhatjuk a magas frekvencia tartományt. Hangszínszabályzó.

Hullámforma
Egy mintavételezett vagy periodikus jel, amelyet egy oszcillátor generál. Ugyanígy nevezzük az ilyen jelek számítógép képernyőn látható ábrázolását. Minden hullámforma saját és csak rá jellemző harmónikus tartalommal rendelkezik. Lásd oszcillátor.

Impedancia
Az elektromos ellenállás mértéke

Inicializálás (Initializing)
Egy elektronikus hangszer (hangforrás) paramétereinek alaphelyzetbe való állítása. Ez a funkció visszaállítja az egyes adattípusokat a gyári beállításoknak megfelelően, tehát elvesznek a felhasználói beállítások. Factory Reset néven is ismeretes, pl. multi-effektekben.

Input
Erősítőkön, effekteken a hangszer bemenete

Interface
Két dolog közötti összekapcsoló elem. A felhasználói felület (User Interface) az a vezérlőrendszer, amelynek segítségével a felhasználó irányít egy egységet. Két egységet, akkor mondunk „interfészeltnek”, amikor működésük elektronikai úton össze van kapcsolva. Egy interface szükséges egy jel egy más fajt jellé történő átalakítására (konvertálására). Ahhoz, hogy egy számítógép segítségével MIDI jeleket lehessen kibocsátani vagy fogadni, szükség van egy MIDI interface-re, ami csatlakozhat például a számítógép egy belső slot-jába csatlakozó kártyából.

Inzert effektek
Gitáros szemmel nézve az effektek azon csoportja, amelyeket a gitár és az erősítő közé kötünk. Egy felvételnél például az Inzert effekttel felvett sáv, már effektezve kerül felvételre, így utólag ezen az effekten már nem változtathatunk. Lásd még LOOP effekt.

Jumbo
Nagytestű, síkfedlapos akusztikus gitár. Lásd még Dreadnought.

Kavics
A gitáros szlengben a pengetőt jelenti.

Kvantálás (Quantize)
Főleg dobgépeknél és szekvenszereknél találkozhatsz ezzel a kifejezéssel. Olyan funkció, amely a pon­tat­la­nul bejátszott hangok egy egyenletes ritmusképletre való „pontosítására” szolgál.

Loop
Egy folyamatosan ismétlődő lejátszású részlet. Léteznek Looper pedálok (pl. BOSS RC-2, Digitech JamMan), melyekbe élőben játszhatunk be frázisokat, melyek végtelenítve kerülnek visszajátszásra és lehetőségünk van újabb és újabb szólamokat venni a Loop fölé.

Loop effekt
A keverő, vagy a gitárerősítő effekt send/return aljzataihoz csatlakoztatott effektet Loop effektnek nevezzük. A keverő esetében az egyes csatornáinak küldési szint (send level) szabályzójával állíthatjuk be az effekt mértékét. Mivel a küldési szint minden egyes sávra független, ezért például alkalmazhatunk egy áthatóbb zengetést az ének, és mondjuk egy enyhe zengetést a dobokra (mindegyik sávra ugyanazt a zengetést, különböző mértékben). Egy felvételnél az Inzert effekttel ellentétben a Loop effekt nem kerül rá a felvételre, hanem utólag adhatjuk rá a gitársávra (például egy zengetést). Szigorúan gitáros szemmel nézve a Loop effekt az az effekt, melyet az erősítőnk effket hurkába kötünk és így az előerősítő és a végerősítő között helyezkedik el (pl. kórus, visszhang, zengető).

Metronóm
A tempót pontosan meghatározó mechanikus, vagy digitális szerkezet.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
A MIDI a „Musical Instrument Digital Interface” kifejezés rövidítése. Ez egy világszerte használt szabvány, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy lehetővé tegye az elektronikus zenei berendezések és számítógépek közti zenei adatok cseréjét, a hangszín-választást, és egyéb vezérlés típusok végrehajtását. A MIDI kompatíbilis készülékek képesek a zenei adatok továbbítására és fogadására, még akkor is, ha különböző cégek által gyártott különböző típusokról beszélünk. Például két azonos típusú MIDI-s multi-effekt között áttölthetők az elmentett Patch-ek egymásba.

Middle
A gitárerősítőkön ezzel a potenciométerrel szabályozhatjuk a közép frekvencia tartományt. Hangszínszabályzó.

Mintavételezés
Egy analóg jel digitális formára való átalakítása, szintjének meghatározott időközbeni kiolvasásával (sampling).

Mintavételezési frekvencia
A vett minták másodpercenkénti mennyisége minta per másodpercben megadva. A mintavételezési frekvenciák általában 1 kHz-től 96 kHz-ig terjednek. Minél nagyobb az érték, annál pontosabb a mintavétel, annál inkább visszadja a digitális minta az analóg, mintául szolgáló hangot.

Minus One
Az éppen lejátszott dal egy, általunk kiválasztott sávjának elnémítása. Célja, hogy így a némított szólamot magunk játszhatjuk hozzá, élőben.

Mix - Mixer
Keverés – Keverő

Monofónikus
Egyszerre csak egy hang kibocsátására képes (például egy monofónikus gitár szintetizátor csak szó­lisz­ti­kus játékra alkalmas, akkordra nem).

Multi-effekt
Olyan, rendszerint digitális készülék, melyben többféle effekt is megtalálható és ezek többé-kevésbé szabadon kombinálhatók egymással.

Note
Hang

Oszcillátor
Elektronikus hangforrás. Egy analóg szintetizátorban az oszcillátorok szabályosan ismétlődő áram­in­ga­do­zá­so­kat (rezgéseket) hoznak létre, vagyis oszcillálnak. Egy digitális szintetizátor esetében egy oszcillátor tipikusan „lejátszik” egy komplex hullámformát annak értékeinek egy hullám táblából történő kiolvasásával.

Overdrive
Túlvezérlés

Overdub
Meglevő sávok mellé (vagy meglevő sávokkal összekeverve) történő felvétel. Magyarul, úgy veszek fel egy sávot, hogy közben hallom a korábban már felvett sávok anyagát is. Az Overdubbing lehetővé tesz „egy emberes” zenekari felvételeket, mivel több szinkronban futó szólam szekvenciálisan kerül felvételre.

Panoráma
A hang sztereó térben való elhelyezkedése. Az L (Left) jelölés a bal oldalt, az R (Right) pedig a jobb oldalt szimbolizálja. A MIDI esetében a 0-63-ig terjedő értékek a bal oldalra, a 65-127-ig terjedő értékek a sztereótér jobb oldalára mozgatják a hangot. A 64-es érték pontosan a középnek felel meg.

Paralell
Párhuzamos. Használják például az effektek bekötési módjának meghatározására, vagy bizonyos erősítők effekt loopja is lehetővé teszi a párhuzamos, vagy soros bekötést. Lásd még Serial.

Paraméter
Egy adott egység előre megadott funkciója, melynek értéke a felhasználó által állítható. Fontos, hogy maguk a paraméterek előre definiáltak, funkciójuk nem változtatható meg, csak értékük. Például egy Overdrive Drive paraméterével állíthatjuk be a torzítás mértékét.

Pattern
Angolul mintázat (sablon). Egy adott méretű, ismételhető zenei egység.

Patch
• Két dolog összekapcsolása, mint például több különböző effekt pedál bemeneteit és kimeneteit, rendszerint egy Patch kábellel.

• Egy beállításkészlet, amely különböző állítható értékű paramétereket tartalmaz. Multi-effektekben találkozhatunk vele leggyakrabban, ahol nevet is adhatunk a Patch-einknek és pedálok segítségével válthatjuk őket. Ebben az esetben a Patch-ek tulajdonképpen különféle elmentett hangzások.

Picking
Pengetés

Pitch-shift
Egy hang magasságának megváltoztatása anélkül, hogy annak hossza is megváltozna, ellentétben a pitch-transpose-zal. Némelyek ugyanazon fogalom megjelölésére használják mindkettőt.

Plug-in
Egy szoftver program, amely mint egy bővítmény kapcsolódik egy nagyobb alkalmazáshoz (szoftverhez), azt újabb képességekkel felruházva.

Polifónikus
Több hang egyidejű megszólaltatására képes. Leggyakrabban a billentyűs hangszereknél használják, pl.: A legtöbb elektromos orgonán az összes hang megszólaltatható polifónikusan, egyszerre, de a szintetizátoroknak megszabnak egy felső korlátot arra vonatkozóan, hogy maximálisan hány hang polifónia áll rendelkezésre. Azonban a gitáreffekteknél is előfordul, pl.: BOSS OC-3 polifónikus oktáv pedál (azaz nem csak egy hangokra alkalmazható az octáver, hanem egyszerre 2 vagy akár több hangra is).

Potenciométer
Eszköz, amely a rajta átmenő jel valamely paraméterét változtatja, vagy a pozíciójának megfelelő jelet küld ki. (Például a gitárunkon található tekerős hangerő szabályzó, vagy a Wah pedálokba épített potenciométer, stb.)

PreAmp
Lásd előfok, előerősítő

Presence
Jelenlét. Bizonyos gitárerősítőkön megtalálható, mint negyedik hangszínszabályzó (Bass, Middle, Treble, és Presence). A felharmonikus tartományt dúsíthatjuk vele.

Preset
• Bizonyos gyártóknál ez a gyártó által létrehozott (ún. gyári) Patch, amely a felhasználó által nem módosítható.

• Míg más gyártóknál bármely Patch. Megjegyzés: Néhány gyártó különbséget tesz preset, program és/vagy patch között és mindegyik más-más típusú paramétereket foglal magába.

Program Change
Egy MIDI üzenet, amely egy szintetizátort vagy más egységet (multi-effektet) egy másik programra, hangszínre (gyakran patch-nek vagy preset-nek hívják) történő váltásra késztet.

Push-Pull

Ellenütemű, (kapcsoló) toló-húzó mozdulattal működő – legtöbbször – potméter.

RAM (Random Access Memory)
A RAM-ot multi-effektekben, szintetizátorokban a felhasználó által megváltoztatott paraméter-beállítások, sampler esetén pedig hullámformák eltárolására használják. Egy folyamatos áramellátás (hosszú életű elem, akku) szükséges a RAM-ok számára, hogy megőrizzék tartalmukat. Ellentétben a ROM-mal (lásd alább).

Release
Az ADSR görbe része. Leírja, hogy a hang felengedése után mennyi idő alatt cseng az le teljesen. Ez az idő sokszor nagyon rövid (például egy „denfelt” gitárhang esetében).

Ring Modulator
A Ring Modulator képezi a bemenetére érkező két jel összegét és különbségét, de az eredeti jelekben szereplő frekvenciákat nem engedi át. Tehát a két hullámforma kombinálásával olyan felharmónikusokat produkál, amelyeket nem tartalmazott egyik hullámforma sem.

ROM (Read Only Memory)
Egy adattároló, amelynek tartalma nem változtatható meg a felhasználó által. Egy hangszer operációs rendszere és bizonyos esetekben hullámformái és gyári preset-jei ROM-ban vannak eltárolva. Ellentétben a RAM-mal (lásd fentebb).

Sampler
Egy olyan hangszer, amely mintákat rögzít és játszik le, általában lehetővé téve annak billentyűzetre, vagy valamilyen felületre való kiosztását és azzal a hanggal való játékot, különböző hangmagasságokon.

Sáv (Track)
Egy sequencer-ben, vagy hard disk felvevőben található független memóriaterületek elnevezése.
A szalagos magnókkal való hasonlóságból kifolyólag, a sequencer és hard disk sávok az idő folyásának megfelelően párhuzamosak és lejátszáskor szinkronban vannak egymással.

Serial
Soros. Használják például az effektek bekötési módjának meghatározására, vagy bizonyos erősítők effekt loopja is lehetővé teszi a párhuzamos, vagy soros bekötést. Lásd még Paralell.

Szekvencia
Teljesen zenei értelemben véve: hangok egymásutánisága. Technikai értelemben pedig: Egy zenei parancsok és információkészlet (hangok és vezérlőüzenetek), amelyek egy sequencer-ben vannak eltárolva.

Sequencer (szekvenszer, vagy szekvencer)
Egy olyan egység, amely felvesz és visszajátszik a felhasználó által meghatározott előadási utasítás és üzenet sorozatokat, általában MIDI adatok formájában. A legtöbb sequencer lehetővé teszi az adatok editálását és lemezre való kimentését.

Sound
Hangzás

Sub
Legalsó, legmélyebb. Bizonyos szituációkban teljesen más jelentéssel bír: Pl.: Sub Expression pedal = kiegészítő expression pedál

Sustain (kitartás)
Egy ADSR (Attack/Decay/Sustain/Release) burkológörbe harmadik vagy negyedik szegmense. A sustain szegmens akkor kezdődik, amikor az attack (felfutás) és a decay (lecsengés) szegmensek lefutottak és az adott billentyű felengedéséig tart. Amíg a felfutás és lecsengés paraméterek időket jeleznek, a kitartás egy szint paraméter.

Szinkron
Két egységet akkor nevezünk (össze-) szinkronizáltnak, amikor az időzítés terén össze vannak kapcsolva úgy, hogy mindkettő által kibocsátott események egy meghatározott közös időzítés szerint kerülnek kibocsátásra. Magyarul például két össze szinkronizált készülék lejátszása együtt indul (az egyiket elindítom és vele egy időben indul a másik is).

Szinkron sáv
Egy szalagra rögzített időzítési referenciajel.

Szintetizátor
Egy hangszer, amely elektronikusan állít elő hangot. Robert Moog, valamint mások által a hatvanas években létrehozott elvek alapján alakult ki. Egy szintetizátor annyiban különbözik egy elektromos zongorától vagy orgonától, hogy hangjai a felhasználó által határozhatók meg, és egy sampler-től pedig abban, hogy a sampler lehetővé teszi külső hangforrásokról való felvételek készítését.

System-Exclusive (sys-ex)
Egy MIDI adatforma, amely egyedül egy adott típusú egység által értelmezhető MIDI üzenetek kibocsátását teszi lehetővé. Sys-ex üzeneteket leggyakrabban patch információk egy editor/könyvtározó programba és abból történő küldésére használnak. Például MIDI-s multi-effekt esetén ilyen üzenetek segítségével lehet áttölteni két azonos típusú készülék között a felhasználói Patch-eket.

THD (Total Harmonic Distortion)
Az audióberendezések egy specifikáló paramétere, arra jellemző, hogy az adott eszköz a bemenetére érkező jelet milyen hűséggel reprodukálja a kimenetén.

Treble
A gitárerősítőkön ezzel a potenciométerrel szabályozhatjuk a magas frekvencia tartományt. Hangszínszabályzó.

Tremolo
Az amplitudó periodikus változása, melyet egy kisfrekvenciás oszcillátor (LFO) vezérel.

True Bypass
Effekt pedáloknál használt kifejezés. Arra utal, hogy az effektben található egy szigetelt vezeték, mely közvetlenül áthalad az effekt kimenetére, ellentéte a „Buffered Bypass”, ahol az effektben egy aktív áramkör egységeket alkalmaznak a bementi hang kimenetre juttatására.

Tube
Cső. Az erősítőkben, vagy effektekben használatos elektron csőre utal.

USB (Univerzális Soros Busz)
Egy olyan új generációs, számítógépes csatlakozófelület, amelyen keresztül különböző periférák köthetők a számítógéphez, mint pl. egér, nyomtató vagy modem. A hagyományos soros csatlakozónál lényegesen nagyobb sebességű átvitelt tesz lehetővé és továbbfűzési lehetőséggel rendelkezik.

User Patch
Felhasználói Patch. Bizonyos gyártóknál az ebbe a kategóriába tartozó Patch-ek írhatók felül a felhasználó által, míg a Preset Patch-ek nem.

Végfok végerősítő (PowerAmp)
Az erősítőnek az a része, amely a teljesítményért felelős.

Vibrato
A frekvencia periodikus változása, melyet egy kisfrekvenciás oszcillátor (LFO) vezérel.

Virtuális
Csak szoftverben létező.

Vocoder
Az emberi beszéd különböző modulációira alkalmas berendezés.

Wet
Effektezett hang. Ellentéte a Dry, amely kifejezés az effekt nélküli hangra utal.

Whammy Bar
Nálunk inkább a tremoló kar elnevezés terjedt el. A gitárok húrláb részénél elhelyezett, hangmagasság nyújtására alkalmas kar. (Már hallottam „vinnyogtatónak” is nevezni) 

Instrument Reklám ©2021 | Tel: +36309665142 • Cím: 1148 Budapest, Miskolci u. 9. Fsz/1.